Co je to jóga? Jak nám může jóga pomoci?

11.01.2021

Jóga je filozofie harmonického života. Cvičení těla i ducha. Jóga je vyznání, náboženství, vnitřní psycholog - nebo nám jej alespoň nabízí skrze jógovou praxi - a je jen na nás, zda této možnosti využijeme či ne. Jóga je zdravý životní styl založený ne na módě a módních trendech, co zrovna frčí, ale na moudrosti našich indoevropských předků, kteří si své vědomosti o radostném životě předávali z generace na generaci. Jóga je péče o sebe sama. Láska k sobě sama. Zklidnění a posílení. To se zdá jako protichůdné tvrzení, ale není to tak. Člověk, který je ve svém středu, sám se sebou vyrovnaný, je zároveň i silný, pevný ve svých přesvědčeních, postojích i názorech, a je také stabilní a jen tak ho něco nerozhází. Ani nové nařízení vlády. Ani nový vir....Protože, co uvnitř, to navenek. To všechno nás jóga učí, pokud jsme jí správně otevřeni.

To je mé vnímání jógy po 11-ti letech aktivní praxe. 

Jak ještě vnímám jógu? Co si myslím o józe...

Jóga je pro mne cesta:

Jak žít život v harmonii.

Jak vypnout.

Jak předcházet bolestem zad, zkrácení svalů.

Jak se udržet v kondici bez útrpného hecování výkonů, které popírají vnímání vlastního těla a nejsou v souladu s ženským principem - určitě znáte to typické hecující "makej", "přidej", "ale ještě můžeš", "co se flákáš", "ještě 5-4-3..."- to není jóga a nemá s jógou nic společného, to je jen kapitalistické hecování výkonů a nerespekt k vlastnímu tělu a jeho individuálním jedinečným možnostem...

Jak se neustále rozvíjet a růst.

Jak vnímat svět s radostí a naplněním.

Jak zvládnout i nepřízeň osudu, těžkou karmu, blbou náladu, smůlu a ty věci, které by si do kufru na dovolenou nikdo nesbalil. Do života je však občas někdo přihodí a my o tom třeba ani nevíme. Jóga toho "někoho" ale umí odhalit a vyhodit to špatné z našeho "zavazadla" zase ven nebo někam pryč - mimo nás. Stačí jen chtít "na sobě pracovat", být vytrvalý a vědět, co chci.

Jóga nás učí vnímat, žít v přítomnosti, být teď a tady a přijímat život takový, jaký je - není ani špatný, ani zlý, ani super extra úžasný bez překážek.

Vytvořte si webové stránky zdarma!