Překlady a tlumočení

Překlady z a do čínského jazyka

Překládám texty - odborné, technické, administrativní, vízové, kulturní povahy, lékařské zprávy, celní deklarace, zvací dopisy, zprávy ze schůzí, webové stránky a další dle poptávky.

Překládám od roku 2014. První překlady byly v rámci Univerzity Palackého, a také v rámci Chongqing Univerzity, kde jsem překládala lékařské zprávy a obchodní texty pro CK Dreamboat, další překlady následovaly pro zadavatelku JSV International Assistant Servis, kde jsem překládala technický manuál z češtiny do čínštiny. Následovaly další překlady českých jídelníčků, harmonogramy dne, poté překlady v rámci vládního projektu Česko-čínské společnosti v Lázních Karlova Studánka, dále překlady víz v Great Wall Travel Service pro čínské obchodní partnery chystající se na obchodní jednání do ČR a následně překlady smluv - pracovní smlouvy, víza, překlady úředních dopisů, technické překlady v kabelové firmě Monita S.r.o., překlad auditních zpráv, překlad webových stránek, překlad nařízení k situaci ohledně koronaviru - 19. 

Zatím nejobsáhlejší překlad do čínštiny jsem dokončila v oblasti IT technologií, kde jsem přeložila 100 normostran z angličtiny do čínštiny a podílela jsem se tak na vzniku čínské verze skladového softwaru pro čínskou firmu. 


Tlumočení z/do čínštiny

Konsekutivní a doprovodné tlumočení nabízím již od počátku roku 2017. Vše začalo velmi intenzivním tří měsíčním tlumočením pro rakouskou firmu Gebauer a Griller, která má pobočku v České republice v Mikulově, kde jsem tlumočila do čínštiny při příletu Číňanů do Prahy, ubytování, vízové a administrativní záležitosti, dále pak denní školení čínských pracovníků, manipulaci se stroji, BOZP, exkurzi celé továrny pro vedení čínské pobočky, know-how mikulovského závodu, audity i volnočasové aktivity - prohlídku zámku Mikulov a jeho okolí, návštěvu Prahy, denní záležitosti při komunikaci s obchody a nakonec i v hospodě. Celý den od pěti od rána do jedenácti do večera jsem mluvila čínsky. :) 

Již v té době se tlumočení stalo mou srdeční záležitostí. A já si přála pokračovat. A růst. Být vážně dobrá tlumočnice do čínštiny. A zadařilo se. 

Záhy přišla další nabídka tlumočení do čínštiny při ozdravném pobytu čínských dětí v Karlově Studánce. V lázních jsem měla možnost tlumočit projevy organizátorů celé akce od oficiálního přivítání paní ředitelkou, přes harmonogram dne, komunikace v jídelně, na hotelu, pestré denní aktivity dětí, dále v lázeňských zařízeních, cvičení v bazénu, v ordinaci lékařská vyšetření, na výletech historii a českou kulturu a po měsíci celé akce jako pocta na závěr bylo i tlumočení oficiálního setkání na lázeňském večírku pro tehdejšího pana ministra zahraničních záležitostí ČR a čínského zástupce zaštíťující projekt z čínské strany. 

V roce 2018 jsem pak dostala několik nabídek na tlumočení. Vybrala jsem si kabelovou firmu Monita S.r.o., kde jsem 2 roky zároveň působila jako asistentka GM z Číny. Zde jsem tlumočila oficiální projevy vedení společnosti, zasedání valné hromady, interní audity, obchodní jednání, meetingy vedení společnosti i schůze výroby, schůze kvality. Zajišťovala jsem veškeré tlumočení pro generálního ředitele a zároveň vedoucího výroby s dílnami, skladem materiálu i expedicí, opraváři, kanceláří, účtárnou, plánovacím oddělením, obchodním ředitelem, s IT technikem i s externími dodavateli a odběrateli. Tímto jsem měla možnost získat velice bohaté zkušenosti z mnoha různých oborů- pro vedení společnosti jsem tlumočila i na úřadech, vízové oddělení, pracovní úřad, u obvodního lékaře, v pojišťovně, bance, na firemním vánočním večírku, na oficiální večeři s učitelem autoškoly a na dalších kulturních akcích firmy, na pozvání ve firmě Beewatech, ve Futabě, v kontaktu s realitními agenty i při přechodu z jednoho účetního systému na druhý a v neposlední řadě také v době koronavirové na dálku přes videohovor, ale i přes telefon.
Tlumočení není pouze o přetlumočení prostého sdělení, 

ale i o komunikačních a vyjadřovacích schopnostech

znalostech interkulturních rozdílů mezi Čechy a Číňany, 

diplomacii, 

schopnosti vnést do komunikace lehkost 

a vzájemné mezilidské pochopení, 

je to i neustálé sebevzdělávání. 


Administrativní činnost spojená s čínstinou

V rámci mých služeb nabízím firmám v České republice pomoc spojenou s Čínou, čínštinou či Číňany. S čím se na mne můžete obrátit? Např. pokud chcete Vaší firmě poprvé objednávat zboží z Číny a potřebovali byste pomoci s ověřením čínského dodavatele, nebo potřebujete-li pomoci s komunikací čínského zákazníka či dodavatele, se kterým se jen těžko domlouvá anglicky o výrobních podmínkách, katalogu výrobků, kvalitě výrobků, přepravních podmínkách, certifikátech, dodacích termínech, kvantitě výrobků, zasílání vzorků, školení čínských zaměstnanců u Vás ve firmě, vyřizování víz, zvacích dopisů, prodlužování platnosti víz, vyřízení pobytu Vašich čínských kolegů či partnerů v ČR od vyřízení pobytu, pomoc s vyzvednutím na letišti, ubytováním, základní orientací po městě, doprovod při exkurzi továrny, pomoc při vyřizování dokladů pro Číňany na českých úřadech a další.


Výuka čínského jazyka 

Od září roku 2020 nabízím i online výuku čínského jazyka pro firmy. Výuku jsem od roku 2019 provozovala prostřednictvím jazykových agentur James Cook Languague či Villa S.r.o., nicméně nyní je možný i přímý kontakt. Zkušenosti mám s osobní i online výukou - zaměřuji se primárně na online výuku, která je obrovským fenoménem koronové i pokoronové doby a já si ji velice užívám a velmi mne baví a baví i mé klienty. Šetří čas s přípravou výukových materiálů i náklady za dojíždění, nabízí využití moderních výukových nástrojů, videí, animací, nahrávek, i obrázků. Šetří papír a životní prostředí. Je rychlá a velmi efektivní, zábavná a smysluplná. Živá a autentická. Vyzkoušejte a uvidíte, že nejlepším firemním benefitem pro zaměstnance je investice do dalšího vzdělávání v jazyce, který má obrovský potenciál a sílu obchodního ducha. A kdo se naučí čínskou gramatiku, pochopí, že v jednoduchosti je krása. :) 


Kvalifikace


Moji klienti a zákazníci


Reference

Moji zákazníci o mne řekli...


M.Sc. Tian Feng (田锋总经理)

Generální ředitel / Monita S.r.o. / leden 2021 


Pro tuto kabelovou firmu tlumočím z čínštiny, překládám a vypomáhám s administrativními, interkulturními a komunikačními záležitostmi.

在大约2年的合作过程中,对日常生产管理提供了很大的帮助,并协助解决了许多棘手的问题。同时,在合作过程中,也展现出了较好的中文功底,并认真、积极学习跟生产相关的专业词汇并得到了很大的提高。

对于一个不会捷克语的外国人,在捷克管理工厂,没有你的协助,是不可能实现的。非常感谢这2年来的合作。

In the course of about 2 years of cooperation, you have provided great help to daily production management and assisted in solving many difficult problems. At the same time, you also demonstrated good Chinese skills, and earnestly and actively learned professional vocabulary related to production, which has been greatly improved.

For a foreigner who does not speak Czech, it is impossible to manage a factory in the Czech Republic without your assistance. Thank you very much for your cooperation over the past 2 years.Fidel S.

Student firemní výuky čínštiny - online / podzim 2020 


Student čínštiny, který si přál výuku čínštiny v angličtině. Realizace firemní výuky online. 

V roce 2021 pan Salgueiro pokračoval v novém semestru ve výuce, až do srpna roku 2022.

"To whom it may concern:

I had 10 hours of lessons

I had ten hours of Chinese lessons with Karolina and I can say that they were dynamic and fun!
In my case, attending a Chinese class had been a bit complicated because I had already had some introductory lessons and I had studied a bit on my own informally and rather sporadic, so I am not really interested in a class for beginners that may be repetitive, tedious and boring.

Karolina looked for a way to keep the classes entertaining and challenging, with games and homeworks based on my level; In short: she adjusted to my learning needs and that is why I recommend her to anyone interested in learning this fascinating language. Fidel Salgueiro," 


Realizované překlady a tlumočení z/do čínštiny, výuky čínského jazyka

květen 2022 - nyní -  Eratech S.r.o., Uherské Hradiště

 • ověřování čínských dodavatelů pro českou firmu - elektronika, technika

říjen 2020 - nyní - The Villa, Praha

 • individuální výuka čínského jazyka online
 • začátečník A1, začátečník A2
 • individuální firemní výuka anglického jazyka online
 • začátečník A2, mírně pokročilý B1-B2

únor - duben 2021 - Populo, Olomouc 

 • rozsáhlý technický překlad z češtiny a angličtiny do čínštiny, zaměřený na skladový software o rozsahu 100 normostran - překlad přes jazykovou Agenturu byl realizovaný pro brněnskou IT firmu prodávající skladové softwary do ciziny

září 2018 - listopad 2020 - Monita S.r.o., Havlíčkův Brod

 • tlumočení, překlady z/do čínštiny
 • kabeláž, technika, administrativa, zasedání, obchod, ekonomika, účetnictví, společenské a kulturní setkání, denní záležitosti, obchodní setkání

září- prosinec 2019 - James Cook Languages S. r. o., Brno

 • firemní výuka čínského jazyka
 • začátečníci 

květen- červenec 2018 - Great Wall Travel Service, Praha

 • překlady z a do čínštiny
 • víza, zvací dopisy, program pracovní cesty Číňanů do ČR

červenec 2017 - Ozdravný pobyt čínských dětí, Lázně Karlova Studánka

 • tlumočení a překlady z a do čínského jazyka
 • program ozdravného pobytu, organizační záležitosti, lékařské vyšetření, výsledky, fyzioterapeutická cvičení, oficiální setkání s ministrem zahraničních záležitostí, budoucí česko-čínská spolupráce

leden - březen 2017 - Gebauer & Griller, Mikulov
 • tlumočení z a do čínštiny
 • kabelážní technika, zaškolení zaměstnanců, výrobní procesy

leden 2017 - JSV International Assistant Servis

 • vyhotovení překladu do čínštiny pro jazykovou agenturu
 • technická terminologie

duben-červen 2016 - Dreamboat S.r.o., Chongqing, ČLR

 • pracovní stáž pro českou cestovní kancelář - aktivní užití čínštiny
marketingová terminologie, obchodní strategie, trajekty

léto 2014 - Univerzita Palackého v Olomouci, Čínská obchodní konverzace

 • spolupráce na knize PhDr. Terezy Slaměníkové Čínská obchodní konverzace, tvorba slovníku v knize


Objednejte si tlumočení či překlad

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám co nejdříve ozvu zpět.*


Vytvořte si webové stránky zdarma!